Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bevezető

Mindig arról álmodtam, hogy egy nap lehetőségem lesz megépíteni egy XXI. századi, fenntartható, környezet és energiatudatos várost. Az ötlete 2002-ben született meg, 2007-ben beszéltem róla először nyilvánosan, majd 2011 telén meg is terveztem. Ez lett a “zöld falu”.

2018 tavaszáig kellett várnom arra, hogy megbízást kapjak egy egész város újratervezésére. Tizenöt hónap alatt komplex és összetett projektcsoportot állítottunk össze, aminek megvalósítását is megkezdtük. A terv 2019. július 28-tól Horizont néven fut.

Ma megosztom veletek a tervet és remélem – holnaptól – már együtt dolgozunk a megvalósításán.A tervezés alapelvei

Alapelv: Fenntarthatóság

Sokan túlbonyolítják a fogalmat. Az eredeti és hivatalos verzió a következő: “A fenntartható fejlődés(sustainable development) olyan fejlődési folyamat (földeké, városoké, termelési folyamatoké, társadalmaké stb.), ill. szervezési elv, ami „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”, ahogy az az ENSZ 1987-es Bruntland szerződésében szerepelt. A fenntartható fejlődésnek fenn kell tartani a természetes rendszerek, források azon képességeit, amelyeken a természet és a társadalom alapszik. A másik tényező, amit le kellene küzdenie, a környezet elhasználódása, de ezt úgy kell véghezvinnie, hogy közben ne mondjon le sem a gazdasági fejlődés, sem a társadalmi egyenlőség és igazságosság igényeiről.”

Persze van egy egyszerűbb megfogalmazás is: Amit ma teszel, a gyermeked jövőjét határozza meg

A fenntartható település, fenntartható körökből áll. A fenntartható körök pedig környezet és energiatudatos, ökológiailag, környezetileg elfogadható határértékek mentén üzemelő részegységekből állnak. Talán a legfontosabb szempont, hogy elfogadjuk, csak egyetlen olyan rendszer van, ami képes folyamatosan megújulni külső (emberi) beavatkozás nélkül, fenntartva saját biológiai, környezeti (ökológiai) szükségleteit, olyan formában, hogy az nem rombolja le a forrásokat. Ez maga a természet. A természetben nincs hulladék. Mindennek megvan a helye. Nem ismerünk a természetben fellelhető természetes szemétlerakókat, nukleáris temetőket, olaj és nehézfém lerakatokat.

A projektelemeket ennek megfelelően kell csoportosítani, és törekedni kell arra, hogy az természet által létrehozott legtisztább módszertanhoz a lehető legközelebb kerüljünk. Állami és befektető szerepvállalás

Egy fontos kérdés, amit mindig feltesznek.

A legfontosabb ami mindenkiben felmerül, hogy hogyan lehet egy ilyen projektet kifizetni? Honnan lesz rá pénz?

A kérdés jogos, a most futó tervek végső bekerülési értéke meghaladja a kétszázmilliárd forintot. Ez olyan csillagászatinak ható összeg, amit eleve képtelenségnek tekintenek az emberek, így legyintenek, hogy – úgy sem sikerülhet” és továbblépnek.

A jó üzletnek több aspektusa van. De kiemelném azt, ami mentén dolgozom.

 • Adományokból az alaprendszer előkészítését, az ötletelést lehet megvalósítani. Az adomány összeköt, csapatot hoz létre, amire lehet építeni!
 • Olyan szerveződésekre van szükség, ahol a résztvevők a program egészét képesek átlátni, és érzik, hogy milyen hasznuk származik belőle. (A tiszta levegő és a tiszta víz is haszon, ezt később ki is fejtem).
 • Azok, akik pénzt fektetnek be, elvárásokat támasztanak. Ezeket az elvárásokat ki kell szolgálni. Akár egy bank, akár egy önkormányzat, akár egy befektető fogalmazza meg őket.
 • A helyes dolgokat nem azért tesszük meg, mert valaki pénzt ad érte. De ha az elszámoláskor kiderül, hogy a munkánk nem csak áldozat, hanem befektetés is, akkor az egy remek lehetőség.

A Horizont projekt jelenlegi helyszínén banki és befektető érdekek mellett a város is érdekelt, mint befektető. A megfogalmazott elvárások értelmében a város nyitottan kezeli az együttműködés alternatíváit. Mind a Bank, mind a Befektető kör kiemelt projektként kezeli.

Infrastruktúra

A projekt alapvetése, hogy megvizsgáljuk a település alapvető kiszolgáló rendszereit. Áram, csatornázottság, ivóvíz, utak, stb. Az elképzelésekkel párhuzamba állítva, lehet

 • Elégtelen: – már a jelenlegi helyzetet sem tudja ellátni.
 • Elégséges: – a jelenlegi helyzetet el tudja látni
 • Elégséges zárt: – a jelenlegi helyzetet el tudja látni, de szervezeti, pénzügyi, szakmai okokból nem fejleszthető tovább. (Általában Megfelelő szintre fejleszthető.)
 • Megfelelő: – a jelenlegi helyzetet el tudja látni és továbbfejleszthető.

A HORIZONT JELENLEGI HELYSZÍNÉN AZ INFRASTRUKTÚRA: MEGFELELŐ

A projekt helyszíne kapcsán átfogó és komplex vizsgálatot tettünk és több lépésben terveztük meg a fejlesztéseket. Ennek érdekében hat (6) km közút, harminc (30) km városi út, új közmű és csatornahálózat, új szennyvíztisztító telep, megújuló energia erőművek, valamint a város jövője szempontjából fontos, oktatási, képzési, valamint vasúti és közlekedési (bicikliút, buszforgalom, stb.) projektcélokat határoztunk meg.

Projektelemek

A több lábon álló tervezés és a fenntartható körök elemeiből a teljesség igénye nélkül.

 • Új városközpont
 • 150 kamion fogadására alkalmas pihenő
 • Új ipari park komplexum 200 hektáron
 • Új megújuló energia info – park
 • Megújuló energia erőművek (Napelem 80 MWp, biomassza – biogáz 20 kWp, Szél 5 kWp, Geotermikus 500 kWp – bemutató)
 • 200 férőhelyes kollégium
 • 350 lakásos lakópark
 • 200 férőhelyes munkásszálló
 • 100 hektárnyi erdő, szabadidős és mikroklíma céllal
 • Ifjúági labor
 • Képzési és oktatási központ
 • stb.

 

Fenntartható körökbe szervezett projektelemek.

Az embereknek és úgy általában minden élőlénynek négy alapvető dologra van szüksége. Víz, Étel, Levegő, Szaporodás.

A többségi társadalom nem látja, nem érti, milyen erőfeszítések eredményeként van áram, ha felkapcsolja a kapcsolót, miként jön a víz a csapból, hova tűnik a szennyvíz és a szemét, hogyan lesz élelmiszer a boltokban, miért lakható az otthona és miért nem fullad meg az utcán?

Az épített elemek a civilizációs kényszereket szolgálják ki, fenntartható módon.

Az épülő kollégium, a 10 éves ifjúságvédelmi és tehetséggondozó rendszerünket segíti. Az Ifjúsági labor egy informatikai, robotikai labor, ahol a gyerekek eltölthetik a szabadidejüket. Itt párhuzamosan, üvegház, és istálló is van, ahol mezőgazdasági alapismereteket sajátíthatnak el, míg a műhelyben ipari foglalkozások keretében ismerkedhetnek, a fa és fémiparral, a kézműves iparral, illetve betekintést ejthetnek számtalan szakmába. (pl: egy egész autómotort helyezünk ki, adunk védőruhát és a gyerekeknek módja van szerelni, de fejhetnek tehenet, programozhatnak számítógépeket, építhetnek robotot, stb.) A tehetséggondozás és kutatás szabadidős tevékenység. Így öt éven belül megkezdjük a helyi egyetem építési munkálatait is, ami kifejezetten mérnökképzésre teszi a hangsúlyt.

A kollégium és az oktatás jelentős forgalmat generál, így építünk egy földalatti parkolókomplexumot, felette egy új városközponttal, ami már most is hiánypótló elemek sokaságával fog rendelkezni. 8000 m2 üzlet, lakások, közösségi terek épülnek meg. A felhasznál elemek és módszerek miatt a terület energiaigénye alacsonyabb lesz, mintha ugyan ezen a területen negyven családi házat építenánk. Karbon emissziós kibocsátásunk közel nulla.

A kollégium, valamint az egyetem és városközpont környezetében újraszervezzük a hulladékgyűjtést, és nem csak a zárt, de a kültereken is szelektív gyűjtőpontokat nyitunk. Ezeket a megfelelő szállítójárművekkel szállítjuk, a kijelölt, a város szennyvíztelepe mellett kijelölt hulladékhasznosító telepre. A hulladékfeldolgozó méretezése nem csak az új, de a jelenlegi városi és az agglomeráció hulladékát is képes kezelni, a nem szelektált szemetet válogatni, majd – és ez a legfontosabb – a képződő műanyag, fém, üveg, papír, stb. hulladékot, a helyszínen félkész nyersanyaggá konvertálni és piacra vinni! A terv negyvenezer ember és az őket ellátó kereskedelmi, szolgáltató, ipari rendszerek komplex hulladékára van méretezve. A szerves hulladékot továbbítjuk az Info park felé, ahol a Biomassza, Biogáz erőmű erre a célra létesített fermentor tornyába kerül.

Az Info park egyedülálló terv, Európában hasonlót sem építettek. A Területén látogatható módon üzemel, biogáz-biomassza, geotermikus, szél és naperőmű, egyes esetekben a kapcsolt kogenerációkkal egyetemben. Az infopark minden eleme jelen fázisban még titkos, de nyolcszáz embernek ad munkát. A kiállított elemek, összetett és újszerű modellszisztémákat mutatnak be, és lehetőséget adnak az egyéni, közösségi, települési projekteknek. Ez a hely a Horizont projekt lelke, hiszen a projektduplikációk és permutációk ezen a helyen tervezhetők meg.

A termelt hő és áram az Infopark saját tehén és sertéstelepét, üvegházát, sajtmanufaktúráját, húsboltját, gomba és zöldségtelepét látja el, valamint a város minden közüzemét, közintézményét is. A megtermelt plusz energia kereskedelmi céllal a város bevételét gazdagítja.

A munkásszálló és a kamionparkoló a régió növekvő szállítási, valamint munka erőigényének dolgozik. 150 négyzetkilométeren belül nincs hasonló komplexum, ahol a szállítmányozó vállalatok gépkocsijait parkoltathatja, városias környezetben, biztonságosan. A kamionparkoló a négy alapvető feladat (nehézipar, könnyűipar, Kereskedelem é szolgáltatás, valamint irodai szolgáltatás) köré van szervezve. Az adott halmazok el vannak választva. Az ipari létesítmények megújuló energiával üzemelnek, a terület 50%-a (még a parkolók is) fásítva vannak. A megközelítés egyszerű, a területre a város jelenlegi közfoglalkoztatottjai (300 fő), képzés után, versenypiaci környezetbe kerülnek, rendes fizetésért (parkgondozás, őrzés, karbantartás, takarítás).

Az Info-park, a városközpont, az ipar, kereskedelem, szolgáltatás egészét átfogó ipari park üzemrendszereit, az infrastruktúra fejlesztések alapozzák meg, így az elérhetőség biztosított, a közlekedés szavatolt, a gépkocsik parkolása megoldott, a környezeti mikroklíma optimális, az energia megújuló energiaforrásból származik, a káros anyagkibocsátás le van csökkentve, az ifjúságvédelem és képzés, jövőkép biztosított.

Épp ezért építünk a szép-korúaknak egy nyugdíjas házat, komplex háttér szolgáltatással. Átszervezzük a város közlekedését, akadálymentes buszmegállók és új buszok segítenek. A város köztereit újraszervezzük, elsősorban fásítással, és parkok nyitásával, és, hogy a fiatalok, valamint az vállalkozói környezet igényei is maximálisan el legyenek látva, a város saját felhő alapú IT rendszert kap, szerverállomással, a régió egyik legerősebb hálózatával egyetemben, aminek központi eleme az önkormányzat, valamint az Intézmények (orvosi rendelő, iskolák, óvodák, stb) informatikai újjászervezése.

A projekt mellett folyamatos lakossági tájékoztatást folytatunk, nyitottá tesszük a kommunikációs felületeket, lakossági fórumokon egyeztetünk az igényekről és a város egyik legfőbb bevételforrását a turizmust is kiszolgáljuk, hiszen Októberben német partnerekkel a vendégéjszakákról egyeztetünk, miközben átalakítjuk a szállodamodellt, támogatjuk a falusi turizmust, és a lokális élelmiszertermelés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a vendégházakra is.

Összegezzük

Alapjaitól átszervezzük a város. Közművek és infrastruktúrafejlesztések sora. Új városközpont, kollégium, egyetem, munkásszálló, Info-Park, Ifjúságvédelmi és fejlesztő rendszer, idős-ellátási modell, közlekedésfejlesztés, megújuló energia fejlesztés, IT fejlesztés, valamint mikroklíma program valósul meg, a lokális, városi, lakossági érdekek szem előtt tartásával.

A Horizont program már létező és működő elemek sokaságát tömöríti, fenntartható körökbe, részletekbe menő figyelemmel, a társadalmi kohézió és jövőkép érdekében, ami a gyermekeink és unokáink jövőjét szolgálja.

Ha szeretnél velünk dolgozni, ha úgy érzed van szabad kapacitásod, kedved, gondolataid, ha úgy érzed hozzá tudsz ehhez tenni, akkor jelentkezz! Vedd fel velünk a kapcsolatot!

 • No labels

1 Comment

 1. A Horizont projekt erőforrás igénye

  Ha rendszerszintű változásokat akarunk, akkor rendszerszintű projekteket kell társadalmi üggyé tenni.

  Készült: 2019. Augusztus

  MEGJEGYZÉS

  Az alábbi erőforrás igényekhez egységes felajánlási űrlapot adunk. Csak azon ötleteket, felajánlásokat tudjuk feldolgozni, amik ennek keretében érkeznek.

  BEVEZETŐ

  A Horizont projekt egy szokatlan elképzelés, így a megszokott projektszöveg helyett könnyed, laza átkötésekkel fogalmazok a könnyebb érthetőség kedvéért.

  Sokszor és sok helyen hallottuk, hogy megkérdezik az emberek: “Mégis mit kéne tennem?”.

  Jelen dokumentum ezt a kérdést igyekszik megválaszolni, tág értelmezésben, olyan folyamatok és módszerek erőforrás igényeit felmutatva, ami rámutat, hogy csak az marad ki, aki valóban nem akar semmit sem tenni. Így remélhetően mindenki talál magának olyan platformot, amiben látja a saját szerepét, értékeit, hasznát, biztonságát, és reményei megvalósulásának zálogát. Arra építünk, hogy havi egy órányi munkát (vagy annak ellenértékét) egymillióan a közösbe helyezve, Magyarországot egy új, szokatlan értékrendi pályára lehet helyezni, ezzel bebiztosítva a következő generációk túlélését.

  MI A HORIZONT PROJEKT?

  A Horizont Projekt egy összetett településfejlesztési konstrukció. Érinti az infrastruktúrát épp úgy, mint a gyermekjólétet, része a környezetvédelem és a másság elfogadása. A település – mint lakókörnyezet, életkörnyezet – átszervezése, magával sodorja az életmód átalakulását, ami viszont evidensen megváltoztatja az egyén, és ezen keresztül a kisebb közösségek, később a társadalom egészének szerkezetét.

  Logikai struktúrát lehet keresni a modellben, de mert minden mindennel kapcsolatban van kezdjük a közepén.

  A Horizont fenntartható köröket hoz létre, melyek kisebb fenntartható körökből épülnek fel. Ha egy egyszerű példát akarunk kiemelni (oké nem egyszerű, de remek példa), akkor az alábbi – a Horizont egyik fenntartható körét kell szemügyre venni.

  FENNTARTHATÓ KÖRÖK (Egy fenntartható kör, ami megnyit számtalan fenntartható kört.)

  Vegyünk egy biogáz, biomassza üzemet, ami kétféle energiaforrást képes előállítani. Egyfelől elektromos energiát, másfelől hőt. Ha egy 50 kWp (névleges teljesítményű) üzemet vizsgálunk meg, akkor elmondható, hogy a fenntartható üzemeléshez szüksége van:

  • Szerves – beadott – anyag bázisa: A biogáz üzemet “etetni kell”. Szerves hulladékkal. Pl: mezőgazdasági termelés maradéka: szár, melasz, trágya, húsipar maradéka, tejfeldolgozás maradéka, kommunális szemét szerves hulladék része, stb. Így meg kell építeni, vagy ki kell szolgálni olyan rendszereket, amik szerves hulladékot adnak. A szerves anyagot a biogáz üzem fermentor-tornyaiban “érlelni” tudjuk. Az “érlelés” eredményeként megjelenő – kötött metánt (ami így csökkenti a környezeti klímagázok mennyiségét) – elégetjük egy motorral, ami egy generátort hajt meg. A generátor elektromos áramot állít elő, miközben a motor hűtővize jelentős hőenergiát biztosít. Az 50 kWp motor évi nagyságrendileg 7800 órában tudja leadni a névleges elektromos teljesítményt (390.000 kWh), miközben mintegy másfélszer nagyobb mennyiségben mintegy 580.000 kWh hőenergiát biztosít.
  • Szerves kiadott anyag célja: A biogáz termelés után fennmaradt szerves hulladék hasznosításának módszere: Gombatelep, fóliaház, erdő és kertgazdálkodás, halgazdálkodás, stb.
  • Energia felhasználásának célja: A képződött energia felhasználásának lokális rendszerei: Pl: Tehenészet, sajtmanufaktúra, csomagolóüzem, aszaló, szárító üzem, húsüzem, lakótelep, ipari park fűtése, hűtése, elektromos energia ellátása.

  A Fenti alapkör megnyit kisebb köröket. Vizsgáljunk meg párat.

  • Tehenészet – a biztonságos trágyaellátáshoz egy 50 kWp üzem esetében 250 tehénre van szükség, elsősorban tejelő állományra. Az állomány húscélú és tejelő célú szaporulatával együtt, mintegy 500 hektár legelőt is igényel.
  • Tejfeldolgozás: Az üzem elektromos és hőenergiája támogat egy sajtmanufaktúrát.
  • Húságazat: Az üzem elektromos és hőenergiája támogatja az esetleges szaporulat, vagy a kiöregedett állomány feldolgozását.
  • Kertészeti ágazat: Az üzem elektromos és hőenergiája, valamint szervestrágya maradványa támogat egy üvegházat és egy gombaházat.
  • stb

  Mint látható egy “szimpla” megújuló energetikai egység, új és új lehetőségekre ad esélyt.

  Erőforrás igény:

  • biogáz technológiák
  • hulladékfeldolgozó és újrahasznosító technológiák (minden témakör, szennyvíztől – szennyvíziszaptól, a veszélyes hulladékon át, a mezőgazdaságin keresztül, a lakossági kommunális hulladékig.)
  • mezőgazdasági termelőrendszerek és háttérrendszerek
  • kiskereskedelmi modellek
  • IT, vezérlés, irányítástechnológia

  FENNTARTHATÓ VÁLTOZÁS.

  Egy város életében a változás akkor indul meg, ha a jóléti intézkedések a mindennapok szerves részévé válnak. A jóléti koncepciókat is fel lehet építeni fenntarthatóan. Oktatás, egészségügy, szociális érzékenység.

  A jóléti intézkedések mellett a város stabilitását az infrastruktúra, az ipar, a mezőgazdaság, valamint az ezekre támaszkodó kereskedelmi és szolgáltatóipar, valamint az e mögött meghúzódó kiszolgáló rendszerek sokasága is részét képezi a város építésének.

  A fenntarthatóság, olyan lépések összessége, amit a jelen társadalma tesz meg a fejlődés érdekében úgy, hogy a következő generációk fejlődése is biztosított legyen. Azaz bármit teszünk, annak nem a jelent, hanem egy közeli, vagy távoli jövőt kell szolgálnia.

  Minden fejlődés alapja a tudás. Épp ezért minden fenntartható koncepció alapvetése az oktatás és a nevelés magabiztos és újszerű átszervezése, olyan modellek mentén, amik időtálló elemeket épp úgy tartalmaznak, mint reformokat.

  I-LAB. (Ifjúsági labor)

  A Horizont program egyszerűen kezeli az ifjúságvédelmet. Teret ad és lehetőséget a kreatív szabadidő eltöltésére, olyan módon, hogy előre megépített, összetett, ugyanakkor a gyermekek igényeit maximálisan ellátó többkörös komplexumot, vagy komplexumokat épít a településen. A gyerekek szabadidős tevékenységét itt nem korlátozzák konvenciók.

  • Tanulás (hogyan lehet tanulni, tréningek, tanulási módszerek, stb.)
  • IT (programozás, szoftverfejlesztés, vezérlési metodika, stb.)
  • Robotika (mikro-technológia, hardver, finommechanika, stb.)
  • Gépészeti ismeretek (autószerelés, víz, közmű, gázszerelés és kapcsolt feladatok, stb.)
  • Pénzügyi ismeretek (mi a pénz, miként alakult ki, hogyan működik a tőzsde, a bank, a könyvelés, az adózás, stb.)
  • Jogi ismeretek (alapvető emberi jogok, társadalmi és szokásjogok, általános jogi alapismeretek)
  • Mezőgazdasági ismeretek (kertészet, állattartás, mezőgazdasági technológiák és módszertanok)
  • Szakirányú műhelymunka (pl: szakács, fodrász, asztalos) stb.
  • stb.

  Az I-LAB elsősorban gyakorlati alapelemeket mutat meg, felkeltve az érdeklődést az elmélet iránt. Ez nem iskola, inkább a gyermekek érdeklődés alapú tehetségkutatása és tehetséggondozása. Az I-LAB együttműködik az iskolával, ezzel az egyén fejlődését olyan módon támogatva, hogy az adott érdeklődési kör alapján a gyermeki fogékonyság mentén tudjon az iskola oktatási alapelveket megfogalmazni.
  Az I-LAB az oktatás támasztéka, de nem helyettesíti az iskolát sem a családot. Ugyanakkor kapocs lehet közöttük, olyan segédszervezet, ami képes áthidalni a ma még jelenlévő az oktatás és a nevelés közötti távolságot. Az I-LAB minden generáció előtt nyitva áll, kezeli a családi programokat, nyitottá teszi a tudomány és az innováció eszközeit bárki előtt.

  Erőforrás igény:

  • Bármilyen oktatási, gyermeknevelési terv, koncepció, elképzelés, ami az I-LAB üzemelését előbbre viszi.
  • Bármilyen szakirányú eszköz, gép.
  • Bármilyen segédanyag, ami az üzemeltetést előbbre viszi. Mindennapi felszerelési eszközök.
  • stb.

  GAZDASÁGFEJLESZTÉS

  A jóléti intézkedések pénzbe kerülnek. A pénz forrása a gazdaság. A gazdaság élénkítését a jelen összetett hazai és nemzetközi piacon sokféleképp el lehet érni. A Horizont projekt megújuló energiára épített, elsősorban lokális, kis és közepes, magas hozzáadott értékkel bíró, fenntartható termékek előállításával, kereskedelmével és/vagy fenntartható módszerek, koncepciók üzemeltetésével foglalkozó vállalkozásokban látja a jövőt.

  A gazdaságot ésszerű okokból a környezeti, természeti adottságok fenntartható felhasználása mentén fejlesztjük. Magyarország kimagasló adottságai az édesvíz, az agrárium, és a geotermikus potenciál.

  A korábban már bemutatott fenntartható köröket mélyebben áttekintve új asszociációk kerülnek felszínre.

  ÉLELMISZER

  Az európai, ázsiai és amerikai piacokon mintegy 1,6 milliárd potens váráslóból, közel százmillióan keresnek magas hozzáadott értékű, biológiailag biztonságos, ökológiai rendszerben termelt és feldolgozott, fenntartható szemlélettel áthatott termékeket. Ezek ellátása, kiszolgálása egy ezermilliárd eurós üzletág.

  Erőforrás igény:

  • kistermelői innovációk
  • bio és ökológiai termelés, kereskedelem
  • fenntartható áruszállítás és terítés
  • kereskedelmi innovációk
  • stb.

  ENERGIA és kapcsolt ipari, mezőgazdasági, lakossági teljesítményfelvétel.

  Biomassza, és Geotermikus potenciálunk révén a hazai energiaellátást teljes egészében képesek vagyunk ellátni. A települési szintű, kis és közepes erőművek építése könnyen illeszthető fenntartható körökbe, ugyanakkor költségeit tekintve a beruházási oldal 10-12%-al olcsóbb, 5-8 évvel gyorsabb, mint a tervezett Paks2 beruházás. Környezeti hatásai tekintve a biomassza erőművek kifejezetten több lábon képesek a gazdaság egészének aládolgozni, így fenntarthatósági potenciáljuk felfoghatatlanul magas. A Geotermikus üzemek termelési ereje, és városi alkalmazása az ami elgondolkodtató lehetőségeket mutat fel, hiszen nem csak a hő, de az elektromos ellátás is lokálisan szavatolható.

  Mind a biogáz, mind a geotermia remekül képes együtt dolgozni Nap és szélerőművekkel, hiszen a rendszer stabil üzemalapjai képesek rugalmasan kiegyenlíteni a Nap illetve a szél hasznosításából származó energiát.

  Fontos kiemelni, hogy a Horizont projekt a Napenergiát elsősorban épületek, épületegyüttesek tetőszerkezetein, míg a szélenergiát szabadtéri, mezőgazdasági térben képzeli el.

  Erőforrásigény

  • megújuló energia innovációk
  • kapcsolt erőművi rendszerek
  • lakossági, ipari, kereskedelmi energia-elosztórendszerek innovációi
  • gépészeti innovációk
  • stb.

  INFRASTRUKTÚRA

  Bár nem elsőként jelenik meg az erőforrás igényben, de ez szinte minden komolyabb fejlesztés alapja. Napjainkban itt nem csak utakról, járdáról, csatornáról, ivóvízről, közvilágításról és elektromos ellátásról kell és lehet beszélni, hanem Internetről, mikroklíma rendszerekről (épített természeti közegek, fásítás, tavak, madár, és denevér életterek, stb.) illetve fenntartható közlekedésről, közösségi terekről, mobilhálózatokról, közösségi energiafelhasználásról, parkolókról, stb.

  Bár szűkebb értelemben például utakat említünk, nem mindegy, hogy ezek mit szolgálnak, hiszen a kamionok és a kerékpárok nem azonos elbírálás alá esnek. Kiemelt kérdéskör az általános megközelítésen túl az ellátórendszer is, mint karbantartás, takarítás, információszolgáltatás, őrzés, védelem, biztonság, fejlesztés.

  Egy város önmagában is ezernyi olyan alrendszert követel meg, aminek létéről nem, vagy csak keveset tud a társadalom, és a civilizációs kényszerek olyan sokaságát kell kell szem előtt tartani, mint például az élelmiszerellátás.

  Erőforrásigény:

  • zöld közlekedés
  • infrastruktúra innovációk, fejlesztések, módszerek
  • P+R innovációk
  • IT
  • mikroklíma innovációk
  • stb.

  SZOCIÁLIS JÓLÉT

  Ez a kérdéskör túlmutat sok olyan, ma a köztudatban “horgonyt vetett” koncepción, amit a társadalom elfogadottnak és/vagy ismertnek tekint.

  A szociális jólét – amennyiben a fenntarthatóság szempontjából vizsgáljuk – olyan kiterjesztéseket kap, melyek új és szokatlan ismereteket igényelnek.

  Ha a társadalmi elvárásokat helyezzük az egyik oldalra, majd a társadalmi áldozatkészséget, nem tehetjük ki az egyenlőségjelet. Korunk sajátos alapvetése az öncélú létezés és annak különféle igazolásai. A közteher-viseléssel (adó, nyugdíjjárulék, tb, stb.) a társadalom úgy véli, hogy lerótta kötelezettségeit, ezen felül egyéb dolga nincs, mint elvárni az ezekért járó ellenszolgáltatásokat, egy “gondoskodó” államtól.

  A szociális jólét egyik alapvető és fenntartható gondolata, hogy a jelenben rossz beidegződésekre épített terminológiákat és szokásjogokat felváltsa egy jobb, értékesebb szemlélet. A szociális jólét keretein belül nem csak az oktatás, egészségügy, nyugdíj, autópálya, stb. témakörök unásig ismert és sajátos körei vannak, hanem olyasmi is, amire egyáltalán nem gondolunk.

  Miként formálódik jelenkorunk életminősége, mik azok a tényezők, amik hatásai ezt befolyásolják, illetve, hogy ugyanezen elemek miként hatnak majd a jövőre és a gyermekeinkre. Vajon a közterheket jól hasznosítják a megbízottak, vagy sem? Milyen társadalmi válaszok vannak a jó és rossz lépésekre? Miként hat a társadalomra a jelenkor fogyasztói berendezkedése, milyen láthatatlan tényezők befolyásolnak? Miként élünk és ezek miként alakítják a jövőt, a holnap életfeltételeit?

  A szociális jólét alapvetése a szellemi jólét, az értelem, a tudás gazdagsága, mert ez nyitja meg a felismerések univerzumát, ahol az egyén a problémák helyett feladatokat, a gondok helyett kihívásokat lát. A tudás alapú társadalom a szociális jólét alapvetése, mert csak akkor tudunk jó életet teremteni, ha megértjük mit is jelent a “jó”, illetve, hogy az ami nekünk jó, vajon mennyiben jó a gyermekeinknek?

  A szociális jólét egy olyan folyamat, aminek nincs igazán meghatározható kezdete, hisz az valamikor a civilizáció kezdetén található és nincs látható vége, hiszen a fejlődéssel folyamatosan változnak azon szociális értékek, amik mentén kimondható, hogy van, avagy nincs jólét.

  Épp ezért a szociális jólét az az út, amin a Horizont projekt elemei állnak. A megvalósításra váró részelemek tudást, ambíciót, időt, energiát igényelnek. A holnap alapvetései ezek mentén épülnek és fejlődnek,, hatást gyakorolva az életünkre, és hétköznapjainkra, olyan módon, hogy a gondolkodásunkat – életfelfogásunkat változtatja meg.

  A szociális jólét alapvetése végtelen egyszerű: Ma teremtem meg azt a holnapot, amiben a gyermekem jóléte biztosított.

  A Horizont projektet a felelős áldozatkészség jellemzi. A szociális jólét elérése nem cél, hanem a tudás alapú társadalom révén felismerni hibáinkat és lépéseket tenni azok kijavítására, illetve olyan jövőt tervezni és építeni, ahol igyekszünk a hibákat mérsékelni.

  Tanulás, prevenció, felelősség.

  Erőforrásigény:

  • idő
  • energia
  • pénz (pl: havonta egy órányi jövedelmed)
  • amiről úgy sejted, hasznos!