Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Humanner the Social Sharing Ecosytem

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=We6_JsZfrpI

Humanner Három fő pillére:
 1. A Közösség – (együttműködés a társadalom minden szegmense között)
 2. Szociál kollaborációs Platform és Digitális Szolgáltatások (IaaS, SaaS,  XaaS – RaaS)
 3. Digitális Üzlet  - új üzleti modell (versenyelőny a corporate social responsibility)

Humanner roviden
A Humanner projekt gyakorlatilag az első ÖNFENETARTÓ virtuális társadalom modellje.
vagy Mondhatjuk Humanner alias MATRIX - 0.001V ahol a virtuális szereplők mögött még valós emberek vannak. 

De lehetne akár:  
 • Humanner az új generációs Facebook
 • Humanner the Social Charing Ecosytem
 • Humanner létrehozza a globális civil-társadalmi uniót és annak infrastruktúráját.
 • Humanner a tudatos társadalom kollaborációs keretrendszere és platformja
 • Humanner the solution provider of society - a társadalom megoldásszolgáltatója

 

Annak az eszmének kell terjednie, hogy az emberek együttműködéssel valósítanak meg dolgokat.

Egyelőre ezt csak a jelenlegi társadalmi keretek között lehet megtenni, de idővel, amikor egy ilyen mozgalomhoz tömegesen csatlakoznak, átalakul az egész társadalom működése.

A helyi közösségek lesznek a döntéshozók, a központi vezetés pedig a szolgáltató aki koordinálja a megvalósítást.

Az ide vezető utat kell közösen kitalálnunk

Humanner alapítóinak álma létrehozni egy ónfenntartó közösséget, mely nyitott bárki számára segítséget ADNI és KAPNI bárhol is legyen a világban, ami a GLOCAL mozgalom filozófiájára épített civil hálózatként szolgálja az emberiség jobb jövőjét lokálisan és globálisan egyaránt, Humanner a világ népei közötti párbeszéd és kölcsönös megértés előmozdítására törekszik. Sajnos a mai törékeny világban kizárólag a kormányok politikai és gazdasági rendszerein alapuló béke nem biztosítja a tartós és őszinte támogatását az emberiségnek. A tartós békét az emberi jogok és emberi méltóság tiszteletben tartására, a szellemi és erkölcsi szolidaritására kell alapozni, beleértve az egyre sokszínűbb társadalom nemzeti indentitásának védelmét. A kulturális örökség és az összes kultúra egyenlő méltóságának előmozdításával Humanner megerősíti a kultúrák közötti kötelékeket. Ebben a szellemben Humanner olyan oktatási eszközök fejlesztését ösztönzi, amelyek segítik az embereket abban, hogy gyűlölet és intolerancia nélkül éljenek.

Humanner Social Charing Ecosytem Platformja az ötletek laboratóriumaként segíti a civil szervezeteteket az új technológiák, módszerek, szabványok és eljárások megismerésében és olyan programok kezelésében, amelyek elősegítik az ötletek szabad áramlását és a minőségi oktatáshoz való hozzáférést valamint támogatja a tudományos kutatások és új eljárások együttműködő fejlesztését.

Humanner létrehozza a globális civil-társadalmi uniót és annak infrastruktúráját.

Related image

 

A civil szervezetek csak nehezen tudják a független és hatékony működéshez szükséges forrásokat előteremteni, miközben az aktív és jól fejlett civil társadalom jelenti a legmegfelelőbb védelmet ezen értékek eróziójával szemben, úgymint az európai értékek, így a demokrácia, szabadság, jogállamiság és alapvető jogok védelmére és előmozdítására kell törekedni. Annak az eszmének kell terjednie, hogy az emberek együttműködéssel valósítanak meg dolgokat, nem pedig központi irányítással.

Egyelőre ezt csak a jelenlegi társadalmi keretek között lehet megtenni, de idővel, amikor egy ilyen mozgalomhoz tömegesen csatlakoznak, átalakul az egész társadalom működése ami olyan lesz mint az emberi test, melynek sejtjei szerveket altozóknak, amik fenntartják és működtetik a test egészét, azaz a TÁRSADALMUNKAT, ahol minden egyes egyén és szervezet összehangolt munkájára szükség van ahhoz, hogy jobban működjön a mindennapi életünk. 

A világ minden táján több százezer olyan csoport és szervezet van, akik a társadalmi igazságosságot a legfontosabb értékek és célok közé sorolják, a nagy nemzetközi szervezetektől, a kis helyi közösségekig. Képzeld el, hogy ezen szervezeteknek több millió tagja felismeri közös céljait, és helyi szinten elkezd összekapcsolni és együtt dolgozni, hogy valódi, értelmes változást hajtsanak végre saját közösségeikben.....

Humanner az Internet új Web 3.0 módszerével összekapcsolja az embereket és humánusan fenntartható együttműködési környezetet teremtve az egyének, a családok, a közösségek és mindenféle szervezet számára, megszüntetve a lehetőségekkel szembeni akadályokat, és segítve egymást a lehető legteljesebb potenciál elérésében az együttműködésen alapuló közösségi munka erejével.


Humanner létrehozza a civil társadalom együttműködési keretrendszerét,

 

Válsághoz vezet a változásban nem változni!

 

Strukturális rabság........

 

Hogyan lehet felkészíteni a társadalmat a változásokra?

Ki kell dolgozni a Közművelődés és Felnőttképzés folyamatait az érdeklődésfelkeltéstől a lehetőségfeltáráson keresztül az igény kialakításáig és az igénybe vételig.

 

Mindezt
Alulról szerveződve, közösségi alapon
Közös munka = elköteleződés 

Ez nagyon egyszerű, csak be kell vonni őket a jövőjük tervezésébe és alakításába. Eszközöket és módszereket kell adni a kezükbe, hogy hatékonyan együtt tudjanak dolgozni. Az állampolgárok elkezdik szervezni magukat, elkezdenek szervezeteket, társulásokat létrehozni, és azokat összekötni egymással annak érdekében, hogy az általuk felismert értékeket megvalósítsák a világban, és ezeket bevigyék a mindennapi életükbe is. 

Az ÖNFEJLESZTÉS a leghatékonyabb út a változások útján, mint egyéni, mint csoport és társadalmi szinten. Ha a szervezetek a Közös Pontokon (problémákon) dolgoznak, akkor azok fejlesztésén keresztül jobb alternatívák hozhatók létre és így minden résztvevő szervezet több lesz az elvégzett munka után. 


Humanner hatása:

Az állampolgárok elkezdik szervezni magukat, elkezdenek szervezeteket, társulásokat létrehozni, és azokat összekötni egymással annak érdekében, hogy az általuk felismert értékeket megvalósítsák a világban, és ezeket bevigyék a mindennapi életükbe is.  Humanner az Internet új Web 3.0 módszerével összekapcsolja az embereket és humánusan fenntartható együttműködési környezetet teremtve az egyének, a családok, a közösségek és mindenféle szervezet számára, megszüntetve a lehetőségekkel szembeni akadályokat, és segítve egymást a lehető legteljesebb potenciál elérésében az együttműködésen alapuló közösségi munka erejével.

Humanner FŐ küldetése:
Holisztikus szemlélet jobb megismertetése a társadalommal.
A teljesség (holos) szemszögéből az elmélet és a gyakorlat nem választható szét, mert közösen összefügg és kölcsönhatásaik nem vitathatók, ezért a komplex-gondolkozás elveinek megfelelően a problémákat nem egyenként, hanem probléma körök szerint tárgyalva, azok összefüggéseinek és kölcsönhatásainak figyelembevételével állnak össze a közőspont munkacsoportokban, hogy a résztvevők szakmai-tudományos felkészültsége révén biztosítható legyen a rendszer-szemléletű, holisztikus megközelítés, hogy megjelenjenek az elmélet-, és gyakorlat kapcsolódási pontjai. 
Új megközelítésben, a „személy” szempontjából tárgyalja a „tudatos társadalom” kérdéskörét. Keresi a válaszokat arra, hogy melyek a fejlődésnek a követelményei és lehetőségei az ember, a kultúra és az etika (a közös mérce) szempontjából? Hogyan lehet a legjobb gyakorlatokat követve beágyazni a fenntartható fejlődés koncepcióját a mindennapi társadalmi életbe, és védeni mind a politikát, mind a gazdaságot a néha veszélyes illúzióktól? 
Éppen ezért összetett és azonnal, első ránézésre nem értelmezhető a Humanner valódi lényege. 
1/ A közösség
A közösség létrehozza a SPOC (Single Point of Contact) közösségi irodák hálózatát, ahol a helyi civil szervezetek és önkéntesek együttműködő munkáját segítik, ha szükséges országos, vagy kapcsolatot építésével.
A közösség szervezi a projekteket amik mások munkájának segítésére összpontosít elsősorban, mivel így lehet a human és digitális erőforrásainkkal leghatékonyabban segíteni az egyéneknek - áttételesen.
A közösség a kezelője és fenntartója a közösségi platformnak.
A közösség a tulajdonosa és kezelője a digitális üzlet szekciónak egyetemek hallgatóival közösen.
2/ Virtuális Társadalom Platform
Ez gyakorlatilag egy több rétegű kollaborációs platform, ami próbál teret adni az együttműködésre a társadalom összes szegmensének. Humanner Social Charing Ecosytem Platformja az ötletek laboratóriumaként segíti a civil szervezeteteket az új technológiák, módszerek, szabványok és eljárások megismerésében és olyan programok kezelésében, amelyek elősegítik az ötletek szabad áramlását és a minőségi oktatáshoz való hozzáférést valamint támogatja a tudományos kutatások és új eljárások együttműködő fejlesztését.
 
3/ Virtuális üzlet
Az ötlet kidolgozásának motivációja a projekt stabil és folyamatos finanszírozásának megteremtése, valamint a függetlenség biztosítása.
Ez egy teljesen új üzleti modell, ami összehozza a Open Source Softwarre projekteket a NGO / NPO szervezetekkel egy közös társadalmi cél érdekében.
Ezen üzleti modell teljesen lefedi az interneten elérhető összes üzleti tevékenységet. 
Gyakorlatilag egy közösségi üzleti innovációs projekt - ahol új megoldások tesztelésére is mód nyílik.
A működés alapelve a technológiai és üzleti evolúció elősegítése.

A Humanner-rel egy olyan platformot kívánunk megteremteni, mely lehetőséget ad a párbeszéd elindítására a társadalom különböző szegmensei között.
Ehhez kívánunk segítséget adni a nemzetközi tapasztaltat és tudásmegosztás révén mindenki megismerhessen új módszereket, eszközöket és technológiát.
Mindehhez Humanner biztosítja a szervezeti és informatikai infrastruktúrát. 

   

A közös pontok mentén kapcsolja össze a platform felhasználóit. Közös pont lehet akár egy helyi probléma megoldása, egy új ötlet megvalósítása, így hozva létre a jövő megoldásait a jelen társadalom lehetőségeivel. 

 

Humanner Linking Science and Technology to Society

Humanner létrehoz egy kutatási és innovációs platformot, ami kapcsolódik egy a Tudatos Társadalom Facebook-ja jellegű social network-hőz (identitás pontok mentén)

Tudományos kutatások, rendszertervek integrálásával, társadalmi, gazdasági rendszerek összehasonlításával, egyetemek, kutatóintézetek, szervezetek, önkormányzatok közös fejlesztésbe szervezésével, eredményeik intézményekkel, szoftverekkel való életre hívásán és  üzemeltetésén keresztül segíti egy új társadalmi rendszer feltételeinek megteremtését.

  

 

 

   

Előttünk álló társadalmi kihívások:

 • Globalizáció
 • Technológiai és ipari forradalom
 • Üzleti és társadalmi szerkezet váltás
 • Politikai instabilitás
 • Klíma változás

A világ ma már egy másik dimenzióban működik.
A világ legnagyobb taxucégének, az Ubernek egyetlen saját autója sincs, ahogy a világ legnagyobb médiatartalom-közvetítőjének, a Facebooknak sincs semmilyen saját gyártású tartalma. A világ első számú piacterének tekintett Alibabának nincs raktára, a világ legnagyobb szállásportáljának számító Airbnd-nek pedig nincs egyetlen ingatlana sem

Mindeközben mi történik ma? 
Új típusú közösségek jönnek létre
Kultúra váltás -  kultúra és gazdaság egységben
Gazdasági kultúra - kulturális gazdaság...
Új típusú közösségi terek

 • Közösségi irodák
 • Közösségi műhelyek
 • Társadalmi jót, üzleti alapon...

A jövő a decentralizált piacgazdaságé, egy olyan formuláé, amely lehetővé teszi a kisközösségek létezéséhez és működéséhez szükséges energia előállítását. Mi több, ezek a társadalmi entitások részben vagy teljes egészében képesek lesznek saját élelmiszerellátásuk biztosítására, s mobilitásukat is a Rifkin által minimális határköltség elvének alkalmazásával oldják majd meg. Azaz nem majd, hanem már most ezt teszik. Rifkin szerint ugyanis az, amiről ő már beszél, gyakorlatban is alkalmazott elmélet… 
Rifkin szerint az új energia, az új közlekedési módszerek, az új kommunikációs eszközök, valamint a Dolgok Internetes Hálózata (Internet of Things – IoT, azaz a világháló segítségével összekötött okos kütyük, telefonok, okos órák, hordozható eszközök) lehetőséget teremtenek egy új gazdasági modell, a nullához közelítő határköltség (zero marginal cost) eléréséhez.

Rifkinnek a villamos energia előállítására is van modellje: termeljünk magunknak és kisközösségünknek, osszuk meg vagy tároljuk észszerűen a többletet, s nem lesz szükség a világot átszelő globális hálózatokra. Ez az úgynevezett sharing economy, azaz a megosztó gazdaság egyik alapelve. Az energia előállításában és szállításában bekövetkező változások komoly következményekkel járnak mindannyiunk mindennapjaira nézve. A társadalmi tulajdon a javak megosztásán alapszik: embertársainkkal megosztjuk személygépkocsinkat, lakásunkat. (No, mindent azért talán mégsem…)

The internet and digital technologies are transforming our world. But existing barriers online mean citizens miss out on goods and services, internet companies and start-ups have their horizons limited, and businesses and governments cannot fully benefit from digital tools. It's time to make the change fit for the digital age – tearing down regulatory walls and moving from separated national to a single one world.

Ezt a társadalomra vetítve azt jelenti, hogy Humanner összegyűjti és összekapcsolja a világban szétszórtan már meglevő szociális tőkét (social capital) a szociális részvényeseket pedig egyesíti egy globális civil társadalmi részvételi szövetkezetbe alias Civil Szociális Részvénytársaság.
  

 

 

Tip
titleWelcome to your new space!

Confluence spaces are great for sharing content and news with your team. This is your home page. Right now it shows recent space activity, but you can customize this page in anyway you like.

Complete these tasks to get started

 •  Edit this home page - Click Edit in the top right of this screen to customize your Space home page
 •  Create your first page - Click the Create button in the header to get started
 •  Brand your Space - Click Configure Sidebar in the left panel to update space details and logo
 •  Set permissions - Click Space Tools in the left sidebar to update permissions and give others access

 

Recent space activity

Recently Updated
hideHeadingtrue
max5
themesocial
typespage, comment, blogpost

Space contributors

Contributors
limit5
scopedescendants
orderupdate
showLastTimetrue
modelist

 

Tip
titleWelcome to your new space!

Confluence spaces are great for sharing content and news with your team. This is your home page. Right now it shows recent space activity, but you can customize this page in anyway you like.

Complete these tasks to get started

 •  Edit this home page - Click Edit in the top right of this screen to customize your Space home page
 •  Create your first page - Click the Create button in the header to get started
 •  Brand your Space - Click Configure Sidebar in the left panel to update space details and logo
 •  Set permissions - Click Space Tools in the left sidebar to update permissions and give others access

 

Recent space activity

Recently Updated
hideHeadingtrue
max5
themesocial
typespage, comment, blogpost

Space contributors

Contributors
limit5
scopedescendants
orderupdate
showLastTimetrue
modelist

 A társadalmi mozgósításnak legegyszerűbb módja az érzelmi elköteleződés kialakítása.

A Humanner-rel egy olyan platformot kívánunk megteremteni, mely lehetőséget ad a párbeszéd elindítására a társadalom különböző szegmensei között.

 

 

Tip
titleWelcome to your new space!

Confluence spaces are great for sharing content and news with your team. This is your home page. Right now it shows recent space activity, but you can customize this page in anyway you like.

Complete these tasks to get started

 •  Edit this home page - Click Edit in the top right of this screen to customize your Space home page
 •  Create your first page - Click the Create button in the header to get started
 •  Brand your Space - Click Configure Sidebar in the left panel to update space details and logo
 •  Set permissions - Click Space Tools in the left sidebar to update permissions and give others access

 

Recent space activity

Recently Updated
hideHeadingtrue
max5
themesocial
typespage, comment, blogpost

Space contributors

Contributors
limit5
scopedescendants
orderupdate
showLastTimetrue
modelist